?>

Yêu cầu đối với phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Nhà ở tại nông thôn thường được xây dựng một cách tự do, ít nơi có quy hoạch chi tiết. Vậy pháp luật hiện hành có yêu cầu gì đối với phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn và đô thị không? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

* Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013;

Luật Nhà ở năm 2014.

– Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

1.Yêu cầu đối với phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn

Việc phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn cần:

– Phải phù hợp quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;

– Kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực nhà ở;

– Bảo đảm yêu cầu vệ sinh, môi trường.

– Việc xây dựng hoặc cải tạo nhà ở hiện có phải:

+ Kết hợp với việc giữ gìn, bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống;

+ Phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện sản xuất của từng khu vực, từng vùng, miền.

– Chỉ được xây dựng nhà ở trên diện tích đất ở hợp pháp của mình.

– Trường hợp xây dựng nhà ở trong dự án:

+ Phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đã được phê duyệt.

+ Đối với khu vực yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế thì phải tuân thủ đúng nội dung của Giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

– UBND cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách để các hộ gia đình, cá nhân bảo tồn, bảo trì, cải tạo nhà ở trong khu vực cần bảo tồn giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử.

2.Yêu cầu đối với phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại đô thị

Việc phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại đô thị cần:

– Phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp;

– Phải có nhà ở;

– Được cải tạo, xây dựng lại nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng.

– Việc xây dựng hoặc cải tạo nhà ở hiện có phải:

+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị;

+ Đối với nhà ở yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải xây dựng theo Giấy phép.

– Việc xây dựng nhà ở phải bảo đảm:

+ Kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực;

+ Yêu cầu vệ sinh, môi trường, kiến trúc nhà ở;

+ Không làm ảnh hưởng đến công trình liền kề.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề cần thắc mắc, xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw theo số hotline 19006261. Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

 

 

Leave a comment