Xử lý đối với trường hợp hết thời hạn sở hữu nhà ở như thế nào

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn được tư vấn về vấn đề xử lý nhà ở khi hết thời hạn sở hữu. Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

* Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013;

Luật Nhà ở năm 2014.

– Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

1.Hết hạn sở hữu nhà ở theo thỏa thuận

Bên bán và bên mua nhà ở lần đầu có thể thỏa thuận về thời hạn sở hữu nhà ở. Theo đó, quyền sở hữu nhà ở sẽ được xử lý theo thỏa thuận của các bên.

Nếu các bên không có thỏa thuận thì quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được chuyển lại cho chủ sở hữu nhà ở lần đầu hoặc người thừa kế hợp pháp của chủ sở hữu lần đầu.

Trong trường hợp chủ sở hữu lần đầu là tổ chức bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động thì nhà ở của tổ chức này được xử lý theo pháp luật về phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động và quyền sở hữu nhà ở này được chuyển lại cho cá nhân, tổ chức được sở hữu theo quy định của pháp luật về phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động. Trong thời gian xác định chủ sở hữu nhà ở, tổ chức, cá nhân đang quản lý nhà ở được tiếp tục quản lý và không được giao dịch nhà ở này. Việc bàn giao lại nhà ở này được thực hiện trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày xác định được chủ sở hữu nhà ở.

Trường hợp tổ chức nước ngoài bị Nhà nước Việt Nam thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ cho phép hoạt động tại Việt Nam thì chủ sở hữu phải bán, tặng cho nhà ở cho đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

2.Hết hạn sở hữu nhà ở theo thời hạn trên Giấy chứng nhận

Nếu không có thỏa thuận nào khác, Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi khi hết hạn. Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu lần đầu.

Trường hợp không thu hồi được Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền:

– Ban hành Quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp cho đối tượng đang sở hữu nhà;

– Cấp lại Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu lần đầu.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

3.Hết hạn sở hữu nhà ở đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Trước khi hết thời hạn được sở hữu nhà ở, tổ chức, cá nhân nước ngoài được trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền bán, tặng cho nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình.

Trường hợp quá thời hạn chủ sở hữu không thực hiện quyền bán, tặng cho này thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài bị cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quyết định buộc xuất cảnh hoặc buộc chấm dứt hoạt động tại Việt Nam do việc sử dụng nhà ở thuộc sở hữu của mình vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam thì nhà ở này bị xử lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề cần thắc mắc, xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw theo số hotline 19006261. Xin trân trọng cảm ơn.