Quyết định 2375/QĐ-TTg phê duyệt đề án nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương

Số hiệu: 2375/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 28/12/2010 Ngày hiệu lực: 28/12/2010 Ngày công báo: 10/01/2011 Số công báo: Từ số 31 đến số 32 Tình trạng: Còn hiệu lực I. MỤC TIÊU của Quyết định 2375/QĐ-TTg 1. Mục… Continue reading Quyết định 2375/QĐ-TTg phê duyệt đề án nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương

Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm mới tuyển dụng

Số hiệu: 4576/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 08/11/2017 Ngày hiệu lực: 08/11/2017 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực (thuộc tính của Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB… Continue reading Quyết định 4576/QĐ-BNN-TCCB ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm mới tuyển dụng

Quyết định 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Số hiệu: 01/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 01/01/2014 Ngày hiệu lực: 15/03/2014 Ngày công báo: 15/01/2014 Số công báo: Từ số 107 đến số 108 Tình trạng: Còn hiệu lực Tăng mức bồi dưỡng cho giám định viên tư… Continue reading Quyết định 01/2014/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

Quyết định 5001/QĐ-BYT về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án

Số hiệu: 5001/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 24/10/2019 Ngày hiệu lực: 24/10/2019 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực Ban hành kèm theo Quyết định 5001/QĐ-BYT mẫu hồ sơ bệnh… Continue reading Quyết định 5001/QĐ-BYT về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án

Quyết định 1486/TTg quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ trung ương

Số hiệu: 1486/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 05/10/2012 Ngày hiệu lực: 05/10/2012 Ngày công báo: 16/10/2012 Số công báo: Từ số 627 đến số 628 Tình trạng: Còn hiệu lực Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương theo Quyết… Continue reading Quyết định 1486/TTg quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ trung ương

Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia do thủ tướng chính phủ ban hành

Số hiệu: 05/2017/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 16/03/2017 Ngày hiệu lực: 16/03/2017 Ngày công báo: 30/03/2017 Số công báo: Từ số 215 đến số 216 Tình trạng: Còn hiệu lực Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định phân cấp tổ chức… Continue reading Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia do thủ tướng chính phủ ban hành

Quyết đinh 01/2005/QĐ-TANDTC về quy chế làm việc của tổ thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản

Số hiệu: 01/2005/QĐ-TANDTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Văn Hiện Ngày ban hành: 27/04/2005 Ngày hiệu lực: 04/06/2005 Ngày công báo: 20/05/2005 Số công báo: Số 15 Tình trạng: Còn hiệu lực  Phạm vi điều chỉnh của Quyết đinh 01/2005/QĐ-TANDTC Quyết đinh 01/2005/QĐ-TANDTC quy… Continue reading Quyết đinh 01/2005/QĐ-TANDTC về quy chế làm việc của tổ thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản

Quyết định 73/2014/QĐ-TTg quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Số hiệu: 73/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/12/2014 Ngày hiệu lực: 05/02/2015 Ngày công báo: 07/01/2015 Số công báo: Từ số 27 đến số 28 Tình trạng: Còn hiệu lực Những phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu… Continue reading Quyết định 73/2014/QĐ-TTg quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Quyết định 2412/QĐ-BCT về việc ban hành quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet

Số hiệu: 2412/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 15/06/2016 Ngày hiệu lực: 15/06/2016 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực Triển khai cấp C/O ưu đãi qua Internet Bộ Công thương… Continue reading Quyết định 2412/QĐ-BCT về việc ban hành quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet

Quyết định 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai

Số hiệu: 44/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/08/2014 Ngày hiệu lực: 01/10/2014 Ngày công báo: 29/08/2014 Số công báo: Từ số 791 đến số 792 Tình trạng: Còn hiệu lực Chú ý với các cảnh báo về cấp độ… Continue reading Quyết định 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai