Văn bản hợp nhất pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Số hiệu 02/VBHN-VPQH Loại văn bản Văn bản hợp nhất Nơi ban hành Văn phòng quốc hội Người ký Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành 04/01/2019 Ngày hợp nhất 04/01/2019 Ngày công báo 13/03/2019 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ… Continue reading Văn bản hợp nhất pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng