?>

Nghị quyết 719/2014/NQ-UBTVQH 13 hướng dẫn thực hiện nghị quyết 64/2013/QH13

Số hiệu: 719/2014/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 06/01/2014 Ngày hiệu lực: 06/01/2014 Ngày công báo: 26/01/2014 Số công báo: Từ số 145 đến số 146 Tình trạng: Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết… Continue reading Nghị quyết 719/2014/NQ-UBTVQH 13 hướng dẫn thực hiện nghị quyết 64/2013/QH13

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 BLHS

Số hiệu: 06/2019/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình Ngày ban hành: 01/10/2019 Ngày hiệu lực: 05/11/2019 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Chưa có hiệu lực Các trường hợp… Continue reading Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 BLHS

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định Luật Phá sản

Số hiệu: 03/2016/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Trương Hòa Bình Ngày ban hành: 26/08/2016 Ngày hiệu lực: 16/09/2016 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực Hội đồng Thẩm phán… Continue reading Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định Luật Phá sản

Nghị quyết 110/2015/QH13 về việc thi hành BLTTHS

Số hiệu: 110/2015/QH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 27/11/2015 Ngày hiệu lực: 27/11/2015 Ngày công báo: 31/12/2015 Số công báo: Từ số 1275 đến số 1276 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị quyết 110/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng hình… Continue reading Nghị quyết 110/2015/QH13 về việc thi hành BLTTHS

Nghị quyết 04/2016/NQ- HĐTP hướng dẫn một số điều của BLTTDS, LTTHC

Số hiệu: 04/2016/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: 15/02/2017 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng… Continue reading Nghị quyết 04/2016/NQ- HĐTP hướng dẫn một số điều của BLTTDS, LTTHC

Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND về một số biện pháp cấp bách và cơ bản nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Số hiệu: 04/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Thuận Ngày ban hành: 18/07/2007 Ngày hiệu lực: 28/07/2007 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực Mục tiêu của Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND Tạo được sự chuyển… Continue reading Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND về một số biện pháp cấp bách và cơ bản nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội, chủ tịch nước.

Số hiệu: 351/2017/UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 14/03/2017 Ngày hiệu lực: 20/05/2017 Ngày công báo: 22/04/2017 Số công báo: Từ số 287 đến số 288 Tình trạng: Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết… Continue reading Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội, chủ tịch nước.

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn trả lại đơn khởi kiện, quyền khởi kiện.

NGHỊ QUYẾT 04/2017/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 192 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỐ 92/2015/QH13 VỀ TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN, QUYỀN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LẠI VỤ ÁN Số hiệu: 04/2017/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Tòa… Continue reading Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn trả lại đơn khởi kiện, quyền khởi kiện.

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Số hiệu: 03/2006/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Văn Hiện Ngày ban hành: 08/07/2006 Ngày hiệu lực: 06/08/2006 Ngày công báo: 22/07/2006 Số công báo: Từ số 19 đến số 20 Tình trạng: Còn hiệu lực Ngày 08 tháng… Continue reading Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nghị định 55/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

Số hiệu: 55/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị Định Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 10/06/2009 Ngày hiệu lực: 01/08/2009 Ngày công báo: 24/06/2009 Số công báo: Từ số 305 đến số 306 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị định số 55/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành… Continue reading Nghị định 55/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới