Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ , công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Số hiệu: 204/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/12/2004 Ngày hiệu lực: 04/01/2005 Ngày công báo: 20/12/2004 Số công báo: Từ số 21 đến số 22 Tình trạng: Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định về chế… Continue reading Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ , công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách công tác vùng đặc biệt khó khăn

Số hiệu 76/2019/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành 08/10/2019 Ngày có hiệu lực 01/12/2019 Ngày công báo 16/10/2019 Tình trạng Chưa có hiệu lực PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 76/2019/NĐ-CP: 1. Nghị định này quy định về chính sách đối… Continue reading Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách công tác vùng đặc biệt khó khăn

Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Số hiệu: 79/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 26/10/2019 Ngày hiệu lực: 10/12/2019 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Chưa có hiệu lực Hướng dẫn trả tiền sử dụng đất còn nợ từ ngày… Continue reading Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Nghị định 162/2018/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không

Số hiệu 162/2018/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành 30/11/2018 Ngày có hiệu lực 15/01/2019 Ngày công báo 12/12/2018 Tình trạng Còn hiệu lực PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 162/2018/NĐ-CP Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành… Continue reading Nghị định 162/2018/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không

Nghị định 56/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP

Số hiệu: 56/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/05/2014 Ngày hiệu lực: 20/08/2014 Ngày công báo: 11/06/2014 Số công báo: Từ số 577 đến số 578 Tình trạng: Còn hiệu lực Quy định mới về Quỹ bảo trì đường bộ Chính phủ… Continue reading Nghị định 56/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP

Nghị định 03/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật hoạt động chữ thập đỏ

Số hiệu 03/2011/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành 07/01/2011 Ngày có hiệu lực 25/02/2011 Ngày công báo 22/01/2011 Tình trạng Còn hiệu lực PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 03/2011/NĐ-CP Nghị định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 17… Continue reading Nghị định 03/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật hoạt động chữ thập đỏ

Nghị định 16/2018/NĐ-CP về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Số hiệu: 16/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 02/02/2018 Ngày hiệu lực: 01/04/2018 Ngày công báo: 18/02/2018 Số công báo: Từ số 381 đến số 382 Tình trạng: Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh Nghị định 16/2018/NĐ-CP quy định về việc công… Continue reading Nghị định 16/2018/NĐ-CP về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Nghị định 143/2017/NĐ-CP về bảo vệ công trình hàng hải

Số hiệu: 143/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/12/2017 Ngày hiệu lực: 01/02/2018 Ngày công báo: 23/12/2017 Số công báo: Từ số 1043 đến số 1044 Tình trạng: Còn hiệu lực Quy định mới về hành vi bị cấm trong bảo vệ… Continue reading Nghị định 143/2017/NĐ-CP về bảo vệ công trình hàng hải

Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Số hiệu: 87/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: 01/12/2015 Ngày công báo: 18/10/2015 Số công báo: Từ số 1051 đến số 1052 Tình trạng: Còn hiệu lực Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước Chính… Continue reading Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Nghị định 28/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phổ biến giáo dục pháp luật

Số hiệu 28/2013/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành 04/04/2013 Ngày có hiệu lực 27/05/2013 Ngày công báo 15/04/2013 Tình trạng Còn hiệu lực PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 28/2013/NĐ-CP Nghị định này quy định chi tiết một số điều của… Continue reading Nghị định 28/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phổ biến giáo dục pháp luật