Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 127/2013/NĐ-CP

Số hiệu: 45/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 26/05/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016 Ngày công báo: 01/06/2016 Số công báo: Từ số 371 đến số 372 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử… Continue reading Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 127/2013/NĐ-CP

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Số hiệu: 50/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/06/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016 Ngày công báo: 14/06/2016 Số công báo: Từ số 383 đến số 384 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành… Continue reading Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 162/2013/NĐ-CP

Số hiệu: 23/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 13/03/2017 Ngày hiệu lực: 01/05/2017 Ngày công báo: 23/03/2017 Số công báo: Từ số 197 đến số 198 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi việc xử phạt vi phạm hành… Continue reading Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 162/2013/NĐ-CP

Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn , đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Số hiệu: 119/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/11/2017 Ngày hiệu lực: 15/12/2017 Ngày công báo: 11/11/2017 Số công báo: Từ số 821 đến số 822 Tình trạng: Còn hiệu lực Quy định mới trong xử phạt về tiêu chuẩn, chất lượng… Continue reading Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn , đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 132/2008/NĐ-CP

Số hiệu: 74/2018/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/05/2018 Ngày hiệu lực: 01/07/2018 Ngày công báo: 29/05/2018 Số công báo: Từ số 641 đến số 642 Tình trạng: Còn hiệu lực Tinh giản hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng mã số,… Continue reading Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 132/2008/NĐ-CP

Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí

Số hiệu 86/2015/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành 02/10/2015 Ngày có hiệu lực 01/12/2015 Ngày công báo 14/10/2015 Tình trạng Còn hiệu lực PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP Nghị định này quy định về cơ chế thu, quản lý… Continue reading Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa

Số hiệu 119/2018/NĐ-CP Loại văn bản 22/09/2018 Nơi ban hành Chính phủ Ngày ký Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành 12/09/2018 Ngày có hiệu lực 01/11/2018 Ngày công báo 22/09/2018 Tình trạng Còn hiệu lực PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử… Continue reading Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa

Nghị định 32/2014/NĐ-CP về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Số hiệu: 32/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 22/04/2014 Ngày hiệu lực: 10/06/2014 Ngày công báo: 29/04/2014 Số công báo: Từ số 467 đến số 468 Tình trạng: Còn hiệu lực Tai nạn trên đường cao tốc: phải cứu nạn trong 30… Continue reading Nghị định 32/2014/NĐ-CP về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Nghị định 01/2019/NĐ-CP về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Số hiệu: 01/2019/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/01/2019 Ngày hiệu lực: 15/02/2019 Ngày công báo: 16/01/2019 Số công báo: Từ số 57 đến số 58 Tình trạng: Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh Nghị định 01/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về… Continue reading Nghị định 01/2019/NĐ-CP về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động, quản lý hội

Số hiệu 45/2010/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định Nơi ban hành Chính phủ Người ký Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành 21/04/2010 Ngày có hiệu lực 01/07/2010 Ngày công báo 05/05/2010 Tình trạng Còn hiệu lực PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 45/2010/NĐ-CP 1. Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động… Continue reading Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động, quản lý hội