a

Facebook

Twitter

Copyright 2019 AskLaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Giờ mở cửa của chúng tôi T Hai. - T Bảy

1900.6261

Gọi để được luật sư tư vấn miễn phí

Facebook

Twitter

Tìm kiếm
Menu

Luật hoạt động chữ thập đỏ năm 2008

Số hiệu 11/2008/QH12 Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành 03/06/2008 Ngày có hiệu lực 01/01/2009 Ngày công báo 11/09/2008 Tình trạng Còn hiệu lực PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ NĂM 2008 Luật này quy định về hoạt động chữ thập đỏ; biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ; vận...

Đọc thêm

Luật giao dịch điện tử 2005 số 51/2005/QH11

Số hiệu: 51/2005/QH11 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An Ngày ban hành: 29/11/2005 Ngày hiệu lực: 01/03/2006 Ngày công báo: 27/12/2005 Số công báo: Từ số 31 đến số 32 Tình trạng: Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân...

Đọc thêm

Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012

Số hiệu 14/2012/QH13 Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành 20/06/2012 Ngày có hiệu lực 01/01/2013 Ngày công báo 06/08/2012 Tình trạng Còn hiệu lực PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2012 Luật này quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập...

Đọc thêm

Luật phòng chống mua bán người số 66/2011/QH12

Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; hợp tác quốc tế trong...

Đọc thêm

Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Số hiệu 85/2015/QH13 Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành 25/06/2015 Ngày có hiệu lực 01/09/2015 Ngày công báo 28/07/2015 Tình trạng Còn hiệu lực NGUYÊN TẮC BẦU CỬ TRONG LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được...

Đọc thêm

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13

Số hiệu: 41/2013/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 25/11/2013 Ngày hiệu lực: 01/01/2015 Ngày công báo: 30/12/2013 Số công báo: Từ số 1005 đến số 1006 Tình trạng: Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vậ Luật này quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại...

Đọc thêm

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 2015

Số hiệu 75/2015/QH13 Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành 09/06/2015 Ngày có hiệu lực 01/01/2016 Ngày công báo 25/07/2015 Tình trạng Còn hiệu lực PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 2015 Luật này quy định về quyền, trách nhiệm, tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;...

Đọc thêm

Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13

Số hiệu: 33/2013/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 19/06/2013 Ngày hiệu lực: 01/05/2014 Ngày công báo: 13/07/2013 Số công báo: Từ số 407 đến số 408 Tình trạng: Còn hiệu lực Bắt buộc đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai Từ ngày 01/5/2014, Luật phòng chống thiên tai 2013 sẽ có hiệu lực, với một số quy định mới...

Đọc thêm

Luật số 44/2019/QH14 về phòng chống tác hại của rượu, bia

Số hiệu: 44/2019/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 14/06/2019 Ngày hiệu lực: 01/01/2020 Ngày công báo: 17/07/2019 Số công báo: Từ số 559 đến số 560 Tình trạng: Chưa có hiệu lực Cấm điều khiển mô tô, xe gắn máy khi có rượu, bia từ 01/01/2020 Đây là nội dung nổi bật tại Luật phòng, chống tác...

Đọc thêm

Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Số hiệu 43/2009/QH12 Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành 23/11/2009 Ngày có hiệu lực 01/07/2010 Ngày công báo 27/03/2010 Tình trạng Còn hiệu lực PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2009 Luật này quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của...

Đọc thêm