Chỉ thị 06/CT-TTg công tác phòng, chống thiên tai, lụt , bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

  Số hiệu: 06/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 23/02/2012 Ngày hiệu lực: 23/02/2012 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hiệu lực (Thuộc tính của Chỉ thị 06/CT-TTg ) Mục đích… Continue reading Chỉ thị 06/CT-TTg công tác phòng, chống thiên tai, lụt , bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

Chỉ thị 05/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng

Chỉ thị 05/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Số hiệu: 05/CT-BTTTT Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 11/01/2019 Ngày hiệu lực: 11/01/2019 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình… Continue reading Chỉ thị 05/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng

Chỉ thị 16/2005/CT-TTg thi hành luật an ninh quốc gia

Số hiệu: 16/2005/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/05/2005 Ngày hiệu lực: 02/06/2005 Ngày công báo: 18/05/2005 Số công báo: Số 13 Tình trạng: Còn hiệu lực Bộ Công an có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi,… Continue reading Chỉ thị 16/2005/CT-TTg thi hành luật an ninh quốc gia

Chỉ thị 07/2007/CT-TTg về việc triển khai thi hành luật cư trú

Số hiệu: 07/2007/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 29/03/2007 Ngày hiệu lực: 02/05/2007 Ngày công báo: 17/04/2007 Số công báo: Từ số 272 đến số 273 Tình trạng: Còn hiệu lực Luật Cư trú đã được Quốc hội khóa XI… Continue reading Chỉ thị 07/2007/CT-TTg về việc triển khai thi hành luật cư trú