Tự ý chuyển nhượng đất gắn với dự án xây dựng không đủ điều kiện

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở mà không đủ điều kiện có phạm pháp không? Việc này có thể bị xử lý như thế nào? Rất mong được Luật sư tư vấn. Xin cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

* Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013;

Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

1.Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở mà không đủ điều kiện có phạm pháp không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc chuyển nhượng đất  gắn với dự án phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện mà tự ý bán đất, hành vi này là phạm pháp. Các hành vi bao gồm:

– Chuyển nhượng khi chưa có Giấy chứng nhận;

– Chuyển nhượng khi đất đang có tranh chấp;

– Chuyển nhượng khi đất đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

– Chuyển nhượng đất hết thời hạn sử dụng mà không được gia hạn;

– Chuyển nhượng khi chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính;

– Chuyển nhượng cho chủ thể có ngành nghề kinh doanh không phù hợp;

– Chuyển nhượng sai quy định của Luật Đầu tư;

– Một số trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định.  Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, họ còn bị buộc phải khắc phục hậu quả.

2.Xử phạt hành vi tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở mà không đủ điều kiện

– Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở khi chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất đang có tranh chấp, đất đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án, đất đã hết thời hạn sử dụng nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn, chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai thì hình thức và mức xử phạt như sau:

+ Từ 30.000.000 –  60.000.000 đồng đối với dự án có diện tích đất dưới 01 ha;

+ Từ trên 60.000.000 – 150.000.000 đồng đối với dự án có diện tích đất từ 01 ha đến dưới 03 ha;

+Từ trên 150.000.000 – 200.000.000 đồng đối với dự án có diện tích đất từ 03 ha đến dưới 05 ha;

+Từ trên 200.000.000 – 300.000.000 đồng đối với dự án có diện tích đất từ 05 ha trở lên.

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sau: Tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở mà người nhận chuyển nhượng:

+ Không có ngành nghề kinh doanh phù hợp;

+ Không thực hiện ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

+ Không có đủ năng lực tài chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

3.Biện pháp khắc phục hậu quả hành vi tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở mà không đủ điều kiện

– Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm;

– Buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất do thực hiện hành vi vi phạm.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề cần thắc mắc, xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw theo số hotline 19006261. Xin trân trọng cảm ơn.