Các trường hợp công dân được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Câu hỏi: Tôi xin hỏi là hiện nay công dân nam được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong những trường hợp nào. Tôi phải chuẩn bị những giấy tờ, hồ sơ gì để được tạm hoãn không phải nhập ngũ. Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp… Continue reading Các trường hợp công dân được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Điều kiện và thủ tục để được miễn nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không… Continue reading Điều kiện và thủ tục để được miễn nghĩa vụ quân sự

Trốn tránh nghĩa vụ quân sự thì bị xử lý như thế nào?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không… Continue reading Trốn tránh nghĩa vụ quân sự thì bị xử lý như thế nào?