Chuyển nhượng vốn góp là bất động sản theo quy định

Câu hỏi. Năm 2014, tôi mua một căn hộ đứng tên chỉ một mình tôi. Năm 2015, tôi cùng bạn tôi mở công ty TNHH và có dùng căn hộ của mình làm tài sản góp vốn. Do làm ăn không thuận lợi nên tôi muốn bán căn hộ đó đi để kinh doanh vào… Continue reading Chuyển nhượng vốn góp là bất động sản theo quy định