Thu nhập chịu thuế và thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi: Thu nhập nào phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập nào được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về thu nhập chịu thuế và thu nhập… Continue reading Thu nhập chịu thuế và thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Câu hỏi: Đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm những đối tượng nào? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật… Continue reading Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành

Câu hỏi: Thu nhâp được miễn thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập nào? Tôi được ông bà nội tặng cho một mảnh đất. Tôi dự định đi sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang tên tôi. Vậy tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?  Trả… Continue reading Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành

Các thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm những thu nhập nào? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về các thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định… Continue reading Các thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Tăng vốn điều lệ công ty đối với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau, căn cứu vào hình thức tăng vốn điều lệ, thời điểm tăng vốn điều lệ, thủ tục tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:  Hình thức tăng vốn điều lệ: – Đối với công ty TNHH một thành viên:… Continue reading TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Hình thức và điều kiện giảm vốn điều lệ

Hình thức và điều kiện giảm vốn điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014 áp dụng đối với Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên.  Đối với công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH một thành viên được giảm vốn điều lệ trong hai trường hợp… Continue reading Hình thức và điều kiện giảm vốn điều lệ

Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần được thực hiện theo trình tự tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố Trung ương (Cơ quan Đăng ký kinh doanh) như sau:  Bước 1: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – Giảm vốn điều lệ công ty cổ… Continue reading Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần là một trong những thủ tục phức tạp về điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2014. Công ty cổ phần có thể thực hiện giảm vốn trong một số trường hợp như sau: Trường hợp giảm vốn theo quyết… Continue reading Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy định Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:  a) Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;  Điều lệ Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:… Continue reading Thành lập công ty cổ phần

Tư vấn pháp luật Doanh Nghiệp miễn phí qua tổng đài điện thoại

        Thời đại kinh tế thị trường với thệ hệ mới 4.0, thời đại của Khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin – Viễn thông, mạng Internet toàn cầu tạo nên nhiều hoạt động kinh doanh mới mẻ, phức tạp tạo nhiều cơ hội và thách thức cho Start Up hoặc… Continue reading Tư vấn pháp luật Doanh Nghiệp miễn phí qua tổng đài điện thoại