Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư do UBND tỉnh quyết định chủ trương

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi hiện đang là chủ đầu tư một dự án xây dựng. Dự án này thuộc diện dự án do UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.Hiện nay tôi đang có nhu cầu chuyển nhượng dự án. Vậy trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án này… Continue reading Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư do UBND tỉnh quyết định chủ trương

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư do Chính phủ quyết định chủ trương

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi hiện đang là chủ đầu tư một dự án xây dựng. Dự án này thuộc diện dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.Hiện nay tôi đang có nhu cầu chuyển nhượng dự án. Vậy trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án… Continue reading Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư do Chính phủ quyết định chủ trương

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư đã hoàn thành huy động vốn

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi hiện đang là chủ một dự án đầu tư ở Sơn La. Nay tôi muốn chuyển nhượng dự án. Dự án đã hoàn thành xong việc gọi vốn. Vậy thủ tục chuyển nhượng sẽ được diễn ra như thế nào? Rất mong nhận được tư vấn của Luật… Continue reading Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư đã hoàn thành huy động vốn