TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Câu hỏi:  Quy trình, thủ tục đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật đất đai… Continue reading TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp

Án lệ số 11/2017/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ:                                                                  Quyết định giám đốc thẩm số… Continue reading Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp

Án lệ số 07/2016/AL về vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà”

     Án lệ số 07/2016/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ:      Quyết… Continue reading Án lệ số 07/2016/AL về vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà”

Án lệ số 04/2016/AL về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

     Án lệ số 04/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ:      Quyết định… Continue reading Án lệ số 04/2016/AL về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

Quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Nếu tôi trở thành chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, tôi sẽ có những quyền gì? Pháp luật hiện hành quy định thế nào về quyền của chủ đầu tư? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn.… Continue reading Quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Phân loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi về tiêu chuẩn diện tích của nhà ở thương mại. Có phải mỗi loại nhà ở có một tiêu chuẩn diện tích khác nhau hay không? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn… Continue reading Phân loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại

Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn tìm hiểu về dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại gồm những gì? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân thành… Continue reading Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn trở thành chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại. Vậy điều kiện làm chủ đầu tư dự án là gì, việc lựa chọn chủ đầu tư diễn ra như thế nào? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn.… Continue reading Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Nguyên tắc kiến trúc nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi đang dự tính xây một căn nhà ở khu vực nội thành. Vậy pháp luật hiện hành có quy định gì về nguyên tắc kiến trúc nhà ở không? Rất mong nhận được phản hồi từ phía Luật sư. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn!… Continue reading Nguyên tắc kiến trúc nhà ở theo quy định của pháp luật hiện hành

Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định pháp luật

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cần những yêu cầu gì đối với dự án? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến… Continue reading Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định pháp luật