Án lệ số 09/2016/AL về vụ án “Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa”

      Án lệ số 09/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ:    … Continue reading Án lệ số 09/2016/AL về vụ án “Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa”

Án lệ số 08/2016/AL về vụ án “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng”

     Án lệ số 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ:      Quyết… Continue reading Án lệ số 08/2016/AL về vụ án “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng”

Án lệ số 06/2016/AL về vụ án “Tranh chấp thừa kế”

     Án lệ số 06/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ:      Quyết định giám… Continue reading Án lệ số 06/2016/AL về vụ án “Tranh chấp thừa kế”

Án lệ số 05/2016/AL về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”

     Án lệ số 05/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ:      Quyết định giám… Continue reading Án lệ số 05/2016/AL về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”

Án lệ số 02/2016/AL về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản”

     Án lệ số 02/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ:      Quyết định… Continue reading Án lệ số 02/2016/AL về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản”

Thứ tự thanh toán tài sản thi hành án dân sự theo quy định luật

Câu hỏi: Hiện nay, tiền hay tài sản để thi hành án dân sự sẽ được thanh toán theo thứ tự nào?  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về thứ tự thanh toán tài sản thi hành án dân sự như… Continue reading Thứ tự thanh toán tài sản thi hành án dân sự theo quy định luật

Các trường hợp hoãn thi hành án dân sự theo quy định pháp luật

Câu hỏi: Cho tôi hỏi hiện nay có bao nhiêu trường hợp pháp luật cho phép được hoãn thi hành án dân sự? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về các trường hợp hoãn thi hành án dân sự như sau:… Continue reading Các trường hợp hoãn thi hành án dân sự theo quy định pháp luật

Chồng không cấp dưỡng nuôi con, vợ phải làm như thế nào

Câu hỏi: Năm 2016, chúng tôi đã có bản án ly hôn, trong bản án ghi rõ rằng tôi là người nuôi con, chồng tôi hàng tháng phải cấp dưỡng cho cháu một khoản tiền là 02 triệu đồng cho đến thời điểm cháu đủ 18 tuổi. Từ khi có bản án đến nay, anh… Continue reading Chồng không cấp dưỡng nuôi con, vợ phải làm như thế nào

Hợp đồng hợp tác theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

1. Hợp đồng hợp tác là gì?     Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.      Theo quy định tại Điều 504… Continue reading Hợp đồng hợp tác theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Hợp đồng gia công theo quy định của Bộ luật dân sự

1. Hợp đồng gia công là gì?      Điều 542 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau: “Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên… Continue reading Hợp đồng gia công theo quy định của Bộ luật dân sự