Tư Vấn Huy Động Vốn Của Công Ty Cổ Phần ?

Câu hỏi:    Chào luật sư, sếp em có giao cho em làm kế hoạch huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư của công ty cổ phần chuyên về mặt hàng may mặc. Công ty em hiện tại có 30 cổ đông, có cổ đông tổ chức thành lập từ năm 2015,… Continue reading Tư Vấn Huy Động Vốn Của Công Ty Cổ Phần ?

Văn bản hợp nhất Luật chứng khoán 41/VBHN-VPQH

  Số hiệu: 41/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành: 10/12/2018 Ngày hợp nhất: 10/12/2018 Ngày công báo: 12/03/2019 Số công báo: Từ số 295 đến số 296 Tình trạng: Còn hiệu lực   Tóm tắt văn bản:  … Continue reading Văn bản hợp nhất Luật chứng khoán 41/VBHN-VPQH