?>

Tư vấn định giá đất theo quy định của pháp luật đất đai

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tuần trước bên Sở Tài nguyên và môi trường có văn bản đề nghị công ty của tôi thực hiện việc tư vấn định giá đất. Vậy việc tư vấn này cần tuân theo những quy định nào? Rất mong nhận được phản hồi từ phía Luật sư. Xin cảm ơn!

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

* Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013;

– Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất;

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

1.Các trường hợp thực hiện tư vấn định giá đất

Việc tư vấn xác định giá đất được thực hiện trong các trường hợp sau:

– Khi xây dựng, điều chỉnh khung giá đất mà cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

– Khi xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất mà cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

– Khi cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu;

– Khi giải quyết khiếu nại về giá đất theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền, các bên có liên quan;

– Khi thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến giá đất cụ thể mà các bên có yêu cầu.

2.Điều kiện hoạt động 

– Với tổ chức:

+ Có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản;

+ Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề đất quy định.

– Với cá nhân:

+ Chỉ được hành nghề trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất;

+ Có năng lực hành vi dân sự;

+ Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan;

+ Có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành về quản lý đất đai, vật giá, thẩm định giá, địa chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản và các chuyên ngành khác liên quan đến định giá đất;

+ Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp chuyên ngành quy định;

+ Có Thẻ thẩm định viên về giá được cấp theo quy định của pháp luật về giá hoặc có Chứng chỉ định giá bất động sản được cấp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc Chứng chỉ định giá đất.

3.Nguyên tắc hoạt động tư vấn định giá đất

Tổ chức tư vấn thực hiện công việc phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

– Thực hiện đúng các nguyên tắc, phương pháp định giá, trình tự, nội dung khi xây dựng khung giá đất, bảng giá đất và định giá đất cụ thể;

– Độc lập, trung thực, khách quan;

– Thực hiện nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 116 của Luật Đất đai.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề cần thắc mắc, xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw theo số hotline 19006261. Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment