Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi được bạn tặng cho quyền sử dụng một mảnh đất 500m2. Nhưng khi làm thủ tục, tôi được thông báo là tôi không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Vậy các trường hợp không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm những gì?

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

  • Căn cứ pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành luật đất đai.

1.Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

– Pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất:

Trường hợp này có thể hiểu là đất không đủ điều kiện để thực hiện việc chuyển nhượng hay tặng cho quyền sử dụng đất.

– Đối với đất trồng lúa: không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không được nhận.

– Đối với đất ở, đất nông nghiệp nếu không sinh sống trong khu vực thì không được nhận:

+ Khu vực rừng phòng hộ;

+ Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt;

+ Phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng.

2.Trường hợp tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất

– Các loại đất không được nhận từ hộ gia đình, cá nhân:

+ Đất trồng lúa;

+ Đất rừng phòng hộ;

+ Đất rừng đặc dụng.

– Trường hợp ngoại lệ:

Tổ chức kinh tế có thể nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất khi được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu có vấn đề cần thắc mắc, xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw theo số hotline 19006261. Xin trân trọng cảm ơn.