a

Facebook

Twitter

Copyright 2019 AskLaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Giờ mở cửa của chúng tôi T Hai. - T Bảy

1900.6261

Gọi để được luật sư tư vấn miễn phí

Facebook

Twitter

Tìm kiếm
Menu
 
AskLaw Việt Nam > Tổng đài tư vấn luật  > TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Câu hỏi :Trình tự thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật đầu tư công 2019 số 39/2019/QH14

2.NỘI DUNG TƯ VẤN

Với xu thế phát triển hiện nay, đặc biệt thu hút các dự án đầu tư ngày càng nhiều, có cả dự án đầu tư trong và ngoài được. Chính vì vậy khi muốn thực hiện dự án đầu tư, các nhà đầu tư phải tuân theo các quy định pháp luật hiện hành được quy định cụ thể trong Luật đầu tư 2014. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký  đầu tư được thực hiện như sau:

Các trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 36 Luật đầu tư 2014:

 1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 2. a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 3. b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.
 4. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 5. a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 6. b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;
 7. c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
 8. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư.
 9. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bão lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính cảu nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất , cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về dử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
 2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:
 3. a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho cơ quan đăng ký đầu tư;
 4. b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ,cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó nhà đầu tư thực hiện các thủ tục khác để tiến hành đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Hãy liên hệ AskLaw để được tư vấn miễn phí, phục vụ chuyên nghiệp theo phương thức: Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006261/Website: Hoidapphapluat.net

Liên hệ trực tiếp: Ls. Bảo 0962973053/ Ls.Thủy 0985610193″

 

 

 

 

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về