a

Facebook

Twitter

Copyright 2019 AskLaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Giờ mở cửa của chúng tôi T Hai. - T Bảy

1900.6261

Gọi để được luật sư tư vấn miễn phí

Facebook

Twitter

Tìm kiếm
Menu
 
AskLaw Việt Nam > Tổng đài tư vấn luật (Page 49)

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Số hiệu 50/2005/QH11 Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Văn An Ngày hiệu lực 01/07/2006 Ngày ban hành 29/11/2005  Phạm vi áp dụng Trung ương Tình trạng Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với...

Đọc thêm

Luật Di sản văn hóa 2001

Số hiệu 28/2001/QH10 Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Văn An Ngày ban hành 29/06/2001 Ngày hiệu lực:  01/01/2002 Phạm vi áp dụng Trung ương Tình trạng  Còn hiệu lực Di sản văn hoá quy định tại Luật này bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá vật thể, là sản phẩm tinh...

Đọc thêm

Luật Quốc tịch 2008

Số hiệu 24/2008/QH12 Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành 13/11/2008 Ngày hiệu lực 01/07/2009 Phạm vi áp dụng Trung ương Tình trạng Còn hiệu lực Quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát...

Đọc thêm

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Số hiệu 10/2017/QH14 Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành 20/06/2017 Ngày hiệu lực 01/07/2018 Phạm vi áp dụng Trung ương Tình trạng Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt...

Đọc thêm

Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010

Số hiệu 59/2010/QH12    Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành 17/11/2010        Ngày hiệu lực 01/07/2011 Phạm vi áp dụng Trung ương Tình trạng Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010 quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân...

Đọc thêm

Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Số hiệu: 67/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/08/2015 Ngày hiệu lực: 01/10/2015 Ngày công báo: 26/08/2015 Tình trạng:  Còn hiệu lực Tóm tắt văn bản: Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ...

Đọc thêm

Nghị định 110/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Số hiệu: 110/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: 11/11/2013 Ngày công báo: 09/10/2013 Số công báo: Từ số 643 đến số 644 Tình trạng: Còn hiệu lực Tóm tắt văn bản: Nghị định 110/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính...

Đọc thêm

Nghị định 126/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Số hiệu: 126/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 15/02/2015 Ngày công báo: 18/01/2015 Số công báo: Từ số 71 đến số 72 Tình trạng: Còn hiệu lực Tóm tắt văn bản: Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và...

Đọc thêm

Luật doanh nghiệp 2014

Số hiệu 68/2014/QH13       Loại văn bản Luật Nơi ban hành Quốc hội Người ký Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành 26/11/2014 Ngày hiệu lực 01/07/2015 Ngày công báo 30/12/2014 Tình trạng Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp,...

Đọc thêm