a

Facebook

Twitter

Copyright 2019 AskLaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Giờ mở cửa của chúng tôi T Hai. - T Bảy

1900.6261

Gọi để được luật sư tư vấn miễn phí

Facebook

Twitter

Tìm kiếm
Menu
 
AskLaw Việt Nam > Tổng đài tư vấn luật (Page 33)

Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị Định 127/2013/NĐ-CP

Số hiệu: 45/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị Định Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 26/05/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016 Ngày công báo: 01/06/2016 Số công báo: Từ số 371 đến số 372 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 127/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng...

Đọc thêm

Nghị Định 127/2013/NĐ-CP

Số hiệu: 127/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị Định Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/10/2013 Ngày hiệu lực: 15/12/2013 Ngày công báo: 29/10/2013 Số công báo: Từ số 709 đến số 710 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị Định 127/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải...

Đọc thêm

Nghị Định 28/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung NĐ 131/2013/NĐ-CP và NĐ 158/2013/NĐ-CP

Số hiệu: 28/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị Định Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: 01/01/2014 Ngày công báo: 26/11/2013 Số công báo: Từ số 819 đến số 820 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị Định 28/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 131/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền...

Đọc thêm

Nghị Định 131/2013/NĐ-CP

Số hiệu: 131/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị Định Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 16/10/2013 Ngày hiệu lực: 15/12/2013 Ngày công báo: 31/10/2013 Số công báo: Từ số 713 đến số 714 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị Định 131/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này...

Đọc thêm

Nghị Định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị Định 105/2006/NĐ-CP

Số hiệu: 119/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị Định Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/12/2010 Ngày hiệu lực: 20/02/2011 Ngày công báo: 13/01/2011 Số công báo: Từ số 51 đến số 52 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị Định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng...

Đọc thêm

Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của LQNCN

Số hiệu: 151/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/12/2016 Ngày công báo: 08/03/2017 Số công báo: Từ số 177 đến số 178 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị định 151/2016/NĐ-CP quy định chi tiết chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu, phục viên, hy sinh, từ...

Đọc thêm

Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Số hiệu 301/2016/TT-BTC Loại văn bản Thông tư Nơi ban hành Bộ Tài chính Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành 15/11/2016 Ngày có hiệu lực 01/01/2017 Ngày công báo 05/01/2017 Tình trạng Còn hiệu lực PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA THÔNG TƯ 301/2016/TT-BTC Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ, mức...

Đọc thêm

Nghị Định 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Số hiệu: 105/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị Định Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 22/09/2006 Ngày hiệu lực: 21/10/2006 Ngày công báo: 06/10/2006 Số công báo: Từ số 11 đến số 12 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị Định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu...

Đọc thêm

Thông tư 11/2015/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị Định 99/2013/NĐ-CP

Số hiệu: 11/2015/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công Nghệ Người ký: Nguyễn Quân Ngày ban hành: 26/06/2015 Ngày hiệu lực: 11/08/2015 Ngày công báo: 24/07/2015 Số công báo: Từ số 859 đến số 860 Tình trạng: Còn hiệu lực Thông tư 11/2015/TT-BKHCN Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị Định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013...

Đọc thêm

Nghị Định 99/2013/NĐ-CP

Số hiệu: 99/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị Định Nơi ban hành: Chính Phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 29/08/2013 Ngày hiệu lực: 15/10/2013 Ngày công báo: 13/09/2013 Số công báo: Từ số 565 đến số 566 Tình trạng: Còn hiệu lực Nghị Định 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Phạm vi điều chỉnh Văn bản pháp luật...

Đọc thêm