a

Facebook

Twitter

Copyright 2019 AskLaw.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Giờ mở cửa của chúng tôi T Hai. - T Bảy

1900.6261

Gọi để được luật sư tư vấn miễn phí

Facebook

Twitter

Tìm kiếm
Menu
 
AskLaw Việt Nam > Tổng đài tư vấn luật (Page 13)

MẪU 04-NH TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (Mẫu số: 04-NH) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên...

Đọc thêm

TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  Câu hỏi :  Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP LÝ Bộ...

Đọc thêm

QUY ĐỊNHTHỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Câu hỏi : Thời hạn của giấy phép lao động là bao lâu? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP LÝ Bộ luật lao...

Đọc thêm

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ NGHỈ LÀM VIỆC MÀ VẪN ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG

Câu hỏi : Trường hợp người lao động nghỉ làm việc mà vẫn được hưởng lương? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP...

Đọc thêm

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VỀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Câu hỏi : Thời gian hoạt động của một dự án là bao lâu? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật đầu...

Đọc thêm

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Câu hỏi :Trình tự thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật đầu...

Đọc thêm

MẪU ĐƠN TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào về việc chấp hành quy định của pháp luật, trừ hành vi vi...

Đọc thêm

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Câu hỏi : Trình tự, thủ tục đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP...

Đọc thêm

Finding the Best Chemistry Classroom

The Advanced Placement Chemistry students are expected to perform titrations for a number of the concepts in Chemistry. Science has been divided into various sub-groups based on their concerned subject of study. Chemistry isn't a class you cram for on the previous moment.Schools can play a major function in providing...

Đọc thêm

Characteristics of Science Guide

The Nuiances of Characteristics of ScienceWhen many students of science believe that empirical scientific techniques and science are basically the very same thing, the reality is that empiricism is only one of several tools in a scientist's inventory. At times the field also contains the study of climatic patterns on...

Đọc thêm