THỦ TỤC XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHI LÀ LAO ĐỘNG CHÍNH

Câu hỏi : Chào luật sư ạ. Cho e hỏi hiện nay e 24 tuổi đang nằm trong độ tuổi gọi đi nghĩa vụ quân sự . Gia đình e có bố mẹ năm nay đã 70 tuổi thường xuyên ốm đau và không có lương hưu gì cả, e đã lấy vợ vợ e… Continue reading THỦ TỤC XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHI LÀ LAO ĐỘNG CHÍNH

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

Câu hỏi : Trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ?  Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP LÝ LUẬT SỬA… Continue reading TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2009

Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ: Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 3. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền… Continue reading LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2009

MẪU 04-NH TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw xin giới thiệu mẫu Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (Mẫu số: 04-NH) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ : Liên hệ Tổng… Continue reading MẪU 04-NH TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  Câu hỏi :  Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP LÝ Bộ luật… Continue reading TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

QUY ĐỊNHTHỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Câu hỏi : Thời hạn của giấy phép lao động là bao lâu? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP LÝ Bộ luật lao động 2012… Continue reading QUY ĐỊNHTHỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ NGHỈ LÀM VIỆC MÀ VẪN ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG

Câu hỏi : Trường hợp người lao động nghỉ làm việc mà vẫn được hưởng lương? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP LÝ Bộ luật… Continue reading QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ NGHỈ LÀM VIỆC MÀ VẪN ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VỀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Câu hỏi : Thời gian hoạt động của một dự án là bao lâu? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật đầu tư công… Continue reading QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VỀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Câu hỏi :Trình tự thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Theo nội dung bạn đã trình bày thì chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật đầu tư công… Continue reading TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

MẪU ĐƠN TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào về việc chấp hành quy định của pháp luật, trừ hành vi vi phạm pháp luật trong việc… Continue reading MẪU ĐƠN TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI