Thủ tục tách đất để chia đất cho con theo quy định của pháp luật

Câu hỏi: Vợ chồng tôi có 4 người con, để sau này đỡ xảy ra tranh chấp tài sản giữa các con nên chúng tôi chia mảnh đất rộng 600m2 cho các con. Chúng tôi định chia mảnh đất đó làm 4 phần bằng nhau, mỗi người con đều được nhận 150m2 diện tích đất. Luật sư cho tôi biết bây giờ chúng tôi phải làm những thủ tục gì để chia đất cho các con. Cảm ơn Luật sư.

Trả lời. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn  về thủ tục tách đất để chia đất cho con theo quy định của pháp luật như sau:

1. Căn cứ pháp lý.

2. Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất, tách thửa đất theo quy định.

Theo quy định của Luật đất đai 2013, điều kiện để tặng cho quyền sử dụng đất đó là:

 • Đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
 • Đất không có tranh chấp.
 • Còn thời hạn sử dụng đất.
 • Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.
 • Không nằm trong diện đang quy hoạch.

Như vậy, khi thỏa mãn đầy đủ những điều kiện trên thì bạn có thể tiến hành thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đối với điều kiện để tách thửa đất, ngoài đáp ứng những điều kiện trên thì còn phải xem xét về kích thước, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa có đáp ứng được điều kiện mà pháp luật quy định không.

Khi đáp ứng đầy đủ điều kiện như trên, bạn cần liên hệ Văn phòng đăng kí đất đai để tiến hành đo đạc lại mảnh đất. Khi xét thấy đủ điều kiện để tách thửa và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, bạn tiến hành hợp đồng sang tên quyền sử dụng đất cho các con.

      Theo Khoản 3 Điều 75 nghị định 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai quy định như sau:

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách”

      Sau khi đo đạc địa chính để chia tách thửa đất, bạn mang bản trích đo thửa đất mới tách ra văn phòng công chứng trên địa bàn để tiến hành hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho các con. Trong trường hợp trên địa bàn không có văn phòng công chứng, bạn có thể mang hợp đồng tặng cho đất ra ủy ban nhân dân xã để tiến hành chứng thực.

3. Tiến hành thủ tục tách thửa và tên quyền sở hữu đất cho con.

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ tiến hành thủ tục tách thửa.

     Theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính, những hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành thủ tục trên là:

 • Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu số 11/ĐK.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc.
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng hoặc chứng thực
 • Giấy tờ tùy thân như: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân;  Sổ hộ khẩu gia đình
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

     Sau khi chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ ở cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tách thửa và sang tên quyền sở hữu quyền sử dụng đất. 

Bước 2. Nộp hồ sơ.

     Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp hồ sơ ở Văn phòng đăng kí đất đai để tiến hành thủ tục tách thửa và sang tên đất. Nhiệm vụ của Văn phòng đăng kí đất đai:

 • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền;
 • Trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời gian đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 30 ngày (theo điểm b khoản 2 điều 61 nghị định 43/2014).

Sau khi hoàn thành thủ tục trên, bạn tiến hành nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về thủ tục tách đất để chia đất cho con theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

 

Leave a comment