Án lệ số 07/2016/AL về vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà”

     Án lệ số 07/2016/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ:      Quyết… Continue reading Án lệ số 07/2016/AL về vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà”