Phân loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi về tiêu chuẩn diện tích của nhà ở thương mại. Có phải mỗi loại nhà ở có một tiêu chuẩn diện tích khác nhau hay không? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn… Continue reading Phân loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại