Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi về nhà ở tái định cư bao gồm những loại nhà ở nào? Tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư như thế nào? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào… Continue reading Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư