Trình tự thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Gia đình tôi được nhà nước cho thuê một mảnh đất trong thời hạn 20 năm. Hết thời hạn đó, tôi đã xin gia hạn thêm nhưng không được chấp thuận. Gần đây tôi nhận được thông báo của UBND về việc thu hồi đất do chấm dứt việc… Continue reading Trình tự thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo nguyên tắc nào

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Gia đình tôi bị cưỡng chế thu hồi đất trong khi chúng tôi không đồng ý về việc thu hồi. Vậy luật sư cho tôi hỏi việc cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện theo nguyên tắc nào, với điều kiện là gì, và ai có thẩm quyền… Continue reading Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo nguyên tắc nào

Các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Tư vấn về các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh 1. Lý do thu hồi đất Pháp luật đất đai đang tiến tới hạn chế việc thu hồi đất để đảm bảo đời sống nhân dân. Hiện nay, việc thu hồi đất chỉ được thực hiện vì những lý… Continue reading Các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Căn cứ thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật

Câu hỏi: Xin chào luật sư! Tôi muốn hỏi việc thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người dựa trên những căn cứ nào? Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng… Continue reading Căn cứ thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật

Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Nhà tôi thuộc diện bị thu hồi đất nhưng không nhận được thông báo trước. Do đó tôi không muốn chấp hành quyết định thu hồi đất. Tôi muốn hỏi có quy định nào về thời hạn và chấp hành quyết định thu hồi. Trả lời: Chào bạn! Cảm… Continue reading Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất

Thẩm quyền thu hồi đất theo quy định pháp luật hiện hành

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi thẩm quyền thu hồi đất thuộc về cơ quan nào theo quy định của pháp luật hiện hành? Rất mong được Luật sư giải đáp. Xin cảm ơn! Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw… Continue reading Thẩm quyền thu hồi đất theo quy định pháp luật hiện hành

Hỗ trợ người dân đất khi nhà nước thu hồi đất như thế nào

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Nhà tôi thuộc diện được thu hồi giải phóng mặt bằng để làm đường. Vậy Nhà nước sẽ hỗ trợ người dân như thế nào? Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Dựa trên thông tin bạn… Continue reading Hỗ trợ người dân đất khi nhà nước thu hồi đất như thế nào

Thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất được bồi thường thế nào

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Khi Nhà nước thu hồi đất của tôi để làm đường quốc lộ có dỡ một phần căn nhà của tôi. Vậy những thiệt hại về nhà và công trình xây dựng trên đất sẽ được bồi thường như thế nào? Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã… Continue reading Thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất được bồi thường thế nào

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Nhà tôi thuộc diện bị thu hồi đất để làm đường quốc lộ. Nếu việc giải phóng mặt bằng gây ra thiệt hại về tài sản thì gia đình tôi được bồi thường như thế nào? Nguyên tắc bồi thường thiệt hại dựa trên căn cứ nào? Rất mong… Continue reading Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất

Điều kiện bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn vấn đề sau: Tôi có một căn nhà thuộc diện phải thu hồi giải phóng mặt bằng để làm đường quốc lộ. Vậy tôi có thể được bồi thường bằng một căn nhà khác hay không? Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn… Continue reading Điều kiện bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất