Thời gian hưởng BHXH một lần theo quy định pháp luật

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 9 năm. Sau khi dừng đóng BHXH được 1 năm, tôi đã đến cơ quan bảo hiểm xã hội để nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần. Nhưng tôi đã nộp hồ sơ được 1 tháng mà cơ quan BHXH vẫn chưa… Continue reading Thời gian hưởng BHXH một lần theo quy định pháp luật