Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi về nhà ở tái định cư bao gồm những loại nhà ở nào? Tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư như thế nào? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào… Continue reading Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư

Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn tìm hiểu về vấn đề lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư. Cơ quan nào là người có thẩm quyền quyết định chọn chủ đầu tư. Việc lựa chọn này diễn ra theo trình tự,… Continue reading Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

Các hình thức bố trí xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi một số vấn đề liên quan đến nhà ở tái định cư. Việc bố trí xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư tuân theo các hình thức nào? Vấn đề đầu tư để xây dựng nhà ở tái định cư ra sao? Rất… Continue reading Các hình thức bố trí xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

Nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi đang muốn tìm hiểu một số quy định về nhà ở tái định cư. Nhà ở tái định cư được hiểu như thế nào? Nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư được quy định ra sao? Rất mong nhận được tư vấn của… Continue reading Nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư