Quy định pháp luật về hành vi ngược đãi, hành hạ cha mẹ mình

Câu hỏi: Sau khi xúi giục mẹ là cụ Ph yêu cầu chia tài sản thừa kế của anh trai đã chết không được, anh H tỏ ra ấm ức, thay đổi thái độ cũng như cách ứng xử với cụ Ph. Lấy lý do nhà chật, H để cụ ăn, ngủ cách ly ở… Continue reading Quy định pháp luật về hành vi ngược đãi, hành hạ cha mẹ mình