Thủ tục tách đất để chia đất cho con theo quy định của pháp luật

Câu hỏi: Vợ chồng tôi có 4 người con, để sau này đỡ xảy ra tranh chấp tài sản giữa các con nên chúng tôi chia mảnh đất rộng 600m2 cho các con. Chúng tôi định chia mảnh đất đó làm 4 phần bằng nhau, mỗi người con đều được nhận 150m2 diện tích đất.… Continue reading Thủ tục tách đất để chia đất cho con theo quy định của pháp luật