Tự ý nhận tặng cho quyền sử dụng đất mà không đủ điều kiện

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Chị gái tôi sống trong khu vực rừng phòng hộ. Tháng 7 năm 2019, chị muốn chuyển đi nơi khác. Do đó, chị đã cho tôi miếng đất trong khu rừng phòng hộ của chị. Nhưng đến khi tôi tiến hành làm thủ tục nhận tặng cho, chính quyền… Continue reading Tự ý nhận tặng cho quyền sử dụng đất mà không đủ điều kiện

Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi được bạn tặng cho quyền sử dụng một mảnh đất 500m2. Nhưng khi làm thủ tục, tôi được thông báo là tôi không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Vậy các trường hợp không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm những gì?… Continue reading Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ