Quản lý và sử dụng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi đang quan tâm đến một số dự án liên quan đến nhà ở xã hội. Tôi không biết pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc quản lý và sử dụng nhà ở xã hội. Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư về… Continue reading Quản lý và sử dụng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật

Tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội đối với từng loại nhà

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi có một chút thắc mắc về tiêu chuẩn của nhà ở xã hội. Pháp luật có quy định như thế nào về tiêu chuẩn diện tích của nhà ở xã hội? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn. Trả lời:… Continue reading Tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội đối với từng loại nhà

Loại nhà ở xã hội và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn biết pháp luật quy định có bao nhiêu loại  nhà ở xã hội? Tiêu chuẩn diện tích đối với nhà ở xã hội ra sao? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn… Continue reading Loại nhà ở xã hội và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội

Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi đang có dự định đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội. Tôi muốn biết pháp luật có yêu cầu gì đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở này? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm… Continue reading Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Nguyên tắc thực hiện chính sách về nhà ở xã hội như thế nào

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi việc thực hiện chính sách về nhà ở xã hội phải tuân theo những quyền tắc nào? Pháp luật hiện hành quy định thế nào về nguyên tắc thực hiện chính sách này? Rất mong nhận được phản hồi từ phía Luật sư. Xin cảm ơn.… Continue reading Nguyên tắc thực hiện chính sách về nhà ở xã hội như thế nào

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thì tôi cần những gì? Pháp luật hiện hành quy định thế nào về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ này? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin cảm… Continue reading Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Vay vốn ưu đãi để cải tạo, sửa chữa nhà ở cá nhân

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Hiện nay, do nhà ở đã quá cũ và nhiều chỗ tường bị nứt gãy, tôi muốn sửa lại nhà. Tôi được biết hiện nay nhà nước có chính sách cho vay vốn ưu đãi để tu sửa, cải tạo lại nhà… Continue reading Vay vốn ưu đãi để cải tạo, sửa chữa nhà ở cá nhân

Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi thuộc diện có điều kiện kinh tế khó khăn muốn được hỗ trợ về nhà ở xã hội. Vậy tôi có thể được hỗ trợ dưới những hình thức nào? Pháp luật quy định thế vào về hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở… Continue reading Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi hiện tại đang gặp khó khăn về nhà ở. Vậy tôi có phải là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội không? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn! Cảm… Continue reading Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở theo nguyên tắc nào

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Việc xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở được thực hiện theo nguyên tắc nào? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw… Continue reading Xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở theo nguyên tắc nào