Nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi đang có dự định đầu tư vào lĩnh vực nhà ở. Tôi muốn biết nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại có thể lấy từ đâu. Phương thức huy động vốn như thế nào? Pháp luật có quy định gì về vấn đề này?… Continue reading Nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại

Mua, thuê nhà ở thương mại để làm thành nhà ở công vụ

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi nhà ở thương mại có thể trở thành nhà ở công vụ được không? Nếu được, là thế nào để chuyển nhà ở thương mại thành nhà ở công vụ. Quy định của pháp luật về việc này như thế nào? Rất mong nhận được tư… Continue reading Mua, thuê nhà ở thương mại để làm thành nhà ở công vụ

Quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Nếu tôi trở thành chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, tôi sẽ có những quyền gì? Pháp luật hiện hành quy định thế nào về quyền của chủ đầu tư? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn.… Continue reading Quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Phân loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi về tiêu chuẩn diện tích của nhà ở thương mại. Có phải mỗi loại nhà ở có một tiêu chuẩn diện tích khác nhau hay không? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn… Continue reading Phân loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại

Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn tìm hiểu về dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại gồm những gì? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân thành… Continue reading Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định pháp luật

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cần những yêu cầu gì đối với dự án? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến… Continue reading Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định pháp luật