?>

Vốn cho phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư là gì

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi về vấn đề vốn cho phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư. Vốn này có thể huy động từ những nguồn nào và theo hình thức ra sao? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn.… Continue reading Vốn cho phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư là gì

Mua nhà ở thương mại và sử dụng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Pháp luật có quy định như thế nào về việc mua nhà ở thương mại để phục vụ tái định cư? Có thể sử dụng nhà ở xã hội để làm nhà ở tái định cư không? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân… Continue reading Mua nhà ở thương mại và sử dụng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư

Quản lý chất lượng nhà ở để phục vụ tái định cư như thế nào

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn tìm hiểu quy định của pháp luật về vấn đề quản lý chất lượng nhà ở để phục vụ tái định cư. Có tiêu chuẩn nhà ở tái định cư cụ thể nào không? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân thành… Continue reading Quản lý chất lượng nhà ở để phục vụ tái định cư như thế nào

Nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi đang muốn tìm hiểu một số quy định về nhà ở tái định cư. Nhà ở tái định cư được hiểu như thế nào? Nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư được quy định ra sao? Rất mong nhận được tư vấn của… Continue reading Nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư

Các trường hợp phát triển nhà ở, trường hợp xây dựng nhà ở theo dự án

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn được tư vấn về các trường hợp phát triển nhà ở. Ngoài ra, tôi cũng muốn biết về các trường hợp phát triển nhà ở theo dự án. Rất mong nhận được phản hồi từ phía Luật sư. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn!… Continue reading Các trường hợp phát triển nhà ở, trường hợp xây dựng nhà ở theo dự án