Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi là người đi thuê nhà ở. Bây giờ phòng của tôi bị vỡ đường ống nước do đường ống đã quá cũ. Tôi có báo chủ nhà đến sửa nhưng họ không thực hiện. Chủ nhà bảo đấy không phải nghĩa vụ của họ. Vậy nghĩa vụ của… Continue reading Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở