Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Số hiệu: 50/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 23/09/2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2016 Ngày công báo: 20/10/2015 Số công báo: Từ số 1055 đến số 1056 Tình trạng: Còn hiệu lực Theo Thông tư 50/2015/TT-BGTVT thì giới hạn khoảng… Continue reading Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Số hiệu: 100/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 03/09/2013 Ngày hiệu lực: 20/10/2013 Ngày công báo: 14/09/2013 Số công báo: Từ số 567 đến số 568 Tình trạng: Còn hiệu lực Ngày 29/08/52013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa… Continue reading Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Số hiệu: 64/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/07/2016 Ngày công báo: 12/07/2016 Số công báo: Từ số 473 đến số 474 Tình trạng: Còn hiệu lực   Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa… Continue reading Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Số hiệu: 11/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/02/2010 Ngày hiệu lực: 15/04/2010 Ngày công báo: 01/03/2010 Số công báo: Từ số 109 đến số 110 Tình trạng: Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định chi tiết… Continue reading Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ