Tư Vấn Huy Động Vốn Của Công Ty Cổ Phần ?

Câu hỏi:    Chào luật sư, sếp em có giao cho em làm kế hoạch huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư của công ty cổ phần chuyên về mặt hàng may mặc. Công ty em hiện tại có 30 cổ đông, có cổ đông tổ chức thành lập từ năm 2015,… Continue reading Tư Vấn Huy Động Vốn Của Công Ty Cổ Phần ?

Luật Chứng Khoán Sửa Đổi 2010

Luật chứng khoán sửa đổi 2010 Số hiệu: 62/2010/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 24/11/2010 Ngày hiệu lực: 01/07/2011 Ngày công báo: 02/04/2011 Số công báo: Từ số 167 đến số 168 Tình trạng: Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh:    Luật… Continue reading Luật Chứng Khoán Sửa Đổi 2010

Luật Chứng Khoán 2006

LUẬT CHỨNG KHOÁN 2006 Số hiệu: 70/2006/QH11 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 29/06/2006 Ngày hiệu lực: 01/01/2007 Ngày công báo: 10/11/2006 Số công báo: Từ số 11 đến số 12 Tình trạng: Còn hiệu lực Phạm vi điều chỉnh:    Luật này quy… Continue reading Luật Chứng Khoán 2006

Văn bản hợp nhất Luật chứng khoán 41/VBHN-VPQH

  Số hiệu: 41/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành: 10/12/2018 Ngày hợp nhất: 10/12/2018 Ngày công báo: 12/03/2019 Số công báo: Từ số 295 đến số 296 Tình trạng: Còn hiệu lực   Tóm tắt văn bản:  … Continue reading Văn bản hợp nhất Luật chứng khoán 41/VBHN-VPQH