Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi trong trường hợp có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh thì ai là người có quyền lựa chọn chủ đầu tư. Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án diễn ra như thế nào? Rất mong nhận… Continue reading Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn tìm hiểu về vấn đề lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư. Cơ quan nào là người có thẩm quyền quyết định chọn chủ đầu tư. Việc lựa chọn này diễn ra theo trình tự,… Continue reading Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi nhận được thông tin sắp tới có một dự án xây dựng nhà ở công vụ. Tôi muốn trở thành chủ đầu tư sự án này. Vậy việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở công vụ sẽ dựa trên những tiêu chí nào? Rất mong… Continue reading Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ