Nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi đang có dự định đầu tư vào lĩnh vực nhà ở. Tôi muốn biết nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại có thể lấy từ đâu. Phương thức huy động vốn như thế nào? Pháp luật có quy định gì về vấn đề này?… Continue reading Nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại