Nghỉ việc hơn một năm có được lĩnh BHXH một lần không?

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn hỏi về tình huống như sau: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được hơn 8 năm. Tôi nghỉ việc và dừng đóng BHXH từ tháng 10/2017. Đến nay là tháng 7/2019 tôi mới đi lĩnh BHXH một lần thì có được lĩnh không? Trả lời: Cảm ơn… Continue reading Nghỉ việc hơn một năm có được lĩnh BHXH một lần không?

Hồ sơ hưởng BHXH một lần theo quy định pháp luật hiện hành

Câu hỏi: Chào luật sư, bố tôi đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm 10 tháng. Nhưng hiện tại bố tôi bị bệnh ung thư và muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để chi trả viện phí thì có rút được không? Hồ sơ để hưởng BHXH một lần gồm những giấy… Continue reading Hồ sơ hưởng BHXH một lần theo quy định pháp luật hiện hành