Các hình thức bố trí xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi một số vấn đề liên quan đến nhà ở tái định cư. Việc bố trí xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư tuân theo các hình thức nào? Vấn đề đầu tư để xây dựng nhà ở tái định cư ra sao? Rất… Continue reading Các hình thức bố trí xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư