Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn tìm hiểu về vấn đề lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư. Cơ quan nào là người có thẩm quyền quyết định chọn chủ đầu tư. Việc lựa chọn này diễn ra theo trình tự,… Continue reading Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư