Dự án đầu tư xây dựng để phục vụ nhà ở tái định cư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Gần đây tôi được tiếp cận thông tin liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư. Tôi có dự định sẽ trở thành chủ đầu tư cho dự án này. Do đó, tôi muốn biết về nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư… Continue reading Dự án đầu tư xây dựng để phục vụ nhà ở tái định cư

Quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Nếu tôi trở thành chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, tôi sẽ có những quyền gì? Pháp luật hiện hành quy định thế nào về quyền của chủ đầu tư? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn.… Continue reading Quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Các trường hợp phát triển nhà ở, trường hợp xây dựng nhà ở theo dự án

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn được tư vấn về các trường hợp phát triển nhà ở. Ngoài ra, tôi cũng muốn biết về các trường hợp phát triển nhà ở theo dự án. Rất mong nhận được phản hồi từ phía Luật sư. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn!… Continue reading Các trường hợp phát triển nhà ở, trường hợp xây dựng nhà ở theo dự án

Hình thức phát triển nhà ở và dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi có một vấn đề muốn được giải đáp. Hiện nay, ở Việt Nam đang có bao nhiêu hình thức phát triển nhà ở và dự án đầu tư xây dựng nhà ở? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời:… Continue reading Hình thức phát triển nhà ở và dự án đầu tư xây dựng nhà ở