Phân loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ như thế nào

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ được chia thành bao nhiêu loại. Phân loại dự án được thực hiện như thế nào? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn… Continue reading Phân loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ như thế nào

Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định pháp luật

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn hỏi trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cần những yêu cầu gì đối với dự án? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn. Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã liên hệ đến… Continue reading Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định pháp luật