Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi muốn tìm hiểu về dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại gồm những gì? Rất mong nhận được tư vấn của Luật sư. Tôi xin chân thành… Continue reading Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với một phần dự án đầu tư

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tôi là chủ dự án đầu tư xây dựng. Gần đây tôi nhận được quyết định xử phạt về hành vi tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để… Continue reading Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với một phần dự án đầu tư

Tự ý chuyển nhượng đất gắn với dự án xây dựng không đủ điều kiện

Câu hỏi: Xin chào Luật sư! Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở mà không đủ điều kiện có phạm pháp không? Việc này có thể bị xử lý như thế nào? Rất mong được… Continue reading Tự ý chuyển nhượng đất gắn với dự án xây dựng không đủ điều kiện