Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn hỏi về trường hợp như sau: Tôi đã làm việc tại công ty được hơn 10 năm. Hiện tại, tôi 55 tuổi, đã đủ tuổi nghỉ hưu. Nhưng tôi mới đóng BHXH được 17 năm, chưa đủ số năm đóng BHXH đủ 20 năm để được hưởng lương… Continue reading Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Người lao động tự ý nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn hỏi về việc người lao động tự ý nghỉ việc thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Tôi làm việc ở công ty được hơn 3 năm. Nhưng tháng trước, do chồng tôi bị tai nạn phải nằm viện nên tôi đã tự ý nghỉ việc 1… Continue reading Người lao động tự ý nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo luật mới nhất

Câu hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội tại công ty đã được hơn 13 năm. Hiện tại tôi đã nghỉ việc tại công ty, và muốn hưởng trợ cấp thất nghiêp thì tôi được hưởng không? Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của tôi là bao lâu? Trả lời: Cảm ơn bạn đã… Continue reading Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo luật mới nhất

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành

Câu hỏi: Tôi vừa bị công ty sa thải thì tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những gì? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về hồ sơ hưởng… Continue reading Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành

Câu hỏi: Tôi làm việc và đóng bảo hiểm xã hội được hơn 8 năm. Tôi vừa bị công ty sa thải thì tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp không? Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Asklaw 19006261. Luật sư tư vấn về… Continue reading Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành