Đóng BHXH được 34 năm có được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn hỏi về trường hợp như sau: Chú tôi đến tháng 2/2020 là đủ 60 tuổi để nghỉ hưu. Chú tôi đã đóng BHXH được 34 năm. Như vậy, khi nghỉ hưu chú tôi có được nhận trợ cấp một lần không? Và nếu được thì mức trợ cấp là… Continue reading Đóng BHXH được 34 năm có được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?

Đóng BHXH tự nguyện cho 4 năm còn thiếu để hưởng lương hưu

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi là lao động nữ, tôi năm nay 55 tuổi, đã đủ tuổi nghỉ hưu. Nhưng tôi mới đóng BHXH được 16 năm. Hiện tại, tôi muốn đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm để tôi được hưởng lương hưu hằng tháng. Tôi có được đóng BHXH tự nguyện cho… Continue reading Đóng BHXH tự nguyện cho 4 năm còn thiếu để hưởng lương hưu

Mức lương hưu tối thiểu của người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn hỏi về mức lương hưu tối thiểu của người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Tôi là lao động nữ, năm nay tôi 56 tuổi. Tôi làm việc ở công ty và đã đóng BHXH được tròn 20 năm. Tôi muốn nghỉ hưu thì mức lương hưu… Continue reading Mức lương hưu tối thiểu của người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Tư vấn về điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi là nam, năm nay tôi 62 tuổi và tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 31 năm. Năm 2019, tôi nghỉ hưu thì tôi nghỉ hưu có được hưởng lương hưu hằng tháng không? Mức lương hưu tôi được hưởng là bao nhiêu? Trả lời: Cảm ơn bạn… Continue reading Tư vấn về điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng